Lietuvos istorija

1
A
B
C
Č
D
E
F
G
H
I
Į
Y
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Š
T
Ū
U
V
W
Z
Ž
bernai
13–17 a. Lietuvos nelaisvieji žmonės, gyvenę padvarėse, atskirose nuo pono sodybose ir savininko padargais bei gyvuliais dirbę jo žemę. Daugiau
bernai
13–17 a. Lietuvos šeimynos (kilusios iš patriarchalinių vergų) nelaisvieji vyrai. Daugiau
Bernardas
Fridmanas
19 a. pabaigos–20 a. pirmos pusės Lietuvos žydų visuomenės veikėjas, teisininkas. 1923 ministras be portfelio žydų reikalams. Daugiau
Bernardas
Navickas
vienas Lietuvos partizanų vadų. Kazimieraičio rinktinės vadas. Daugiau
Bernhard Conrad
Ludwig Gerwais
Bernhardas Konradas Liudvikas Gervaisas, 18–19 a. Rytų Prūsijos veikėjas. 1796–1809 Karaliaučiaus vyriausiasis burmistras. Daugiau
Berno
lietuviai
20 a. pradžioje Berno universitete studijavo lietuvių. 1915–1918 Berne vyko lietuvių konferencijos. Per II pasaulinį karą čia veikė Lietuvos spaudos biuras, vėliau – Lietuvių bibliografinis archyvas. 1951 Berne įsteigta Šveicarijos lietuvių bendruomenė. Daugiau
Berno lietuvių
konferencijos
1916 02 12–14 ir 1917 11 02–10 Šveicarijos lietuvių surengtos konferencijos, kuriose aptarta susiklosčiusi politinė situacija, Lietuvos valstybės atkūrimo, jos formos, sienų, ūkio ir kiti klausimai. Daugiau
Bertold
Bertoldas, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino raštininkas ir patarėjas 1323. Daugiau