Lietuvos istorija

1
A
B
C
Č
D
E
F
G
H
I
Į
Y
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Š
T
Ū
U
V
W
Z
Ž
bobeliai
Lietuvos baudžiavos ir vėlesnių laikų (iki 1940) nuskurdusių kaimo žmonių tarpsluoksnis. Daugiau
Bobrokas
Voluinietis
14 a. antros pusės Maskvos didžiosios kunigaikštystės karo veikėjas. Kunigaikštis. Gediminaitis. Daugiau
Bodaibo
Bodaibas, miestas Rusijoje, Irkutsko srities rytuose, Vitimo dešiniajame krante, prie Bodaibo žiočių. Daugiau
Bogdan
Kobulov
Bogdanas Kobulovas, sovietinio saugumo veikėjas. Daugiau
Bogotyr
Bogotyris, buvęs kaimas Rusijoje, Irkutsko srityje, Nižneudinsko rajone. Lietuvių tremties vieta. Daugiau
Bogotos
lietuviai
Prieš II pasaulinį į Bogotą atvyko lietuvių saleziečių. Po karo čia apsigyveno apie 500 karo pabėgėlių iš Vakarų Europos DP stovyklų. 1949 išrinkta pirmoji Kolumbijos lietuvių bendruomenės Bogotos apylinkės valdyba. Daugiau
Boguslavas
Radvila
17 a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Prūsijos kunigaikštystės valstybės ir karo veikėjas. Daugiau
Bokštas
bažnytkaimis Baltarusijoje, Vijos rajone. Daugiau