Lietuvos partizanų apygardos

A
D
G
K
L
P
Š
T
V
Ž
PR
Prisikėlimo
apygarda
Lietuvos partizanų karinis teritorinis junginys. Veikė 1948–1952 Vidurio Lietuvoje. Daugiau