Lietuvos partizanų apygardos

A
D
G
K
L
P
Š
T
V
Ž
LI
Lietuvos laisvės armijos
Trečioji šiaurės apygarda
Lietuvos partizanų junginys, 1945–1946 Aukštaitijoje kovojęs su sovietiniu okupaciniu režimu. Daugiau