Lietuvos teatrai

J
K
L
M
N
O
Š
V
NA
Nacionalinis Kauno
dramos teatras
pirmas profesionalus stacionarus lietuvių dramos teatras, įkurtas 1920 12 19 Lietuvių meno kūrėjų draugijos. 1920 12 19 suvaidintas pirmasis spektaklis – H. Sudermanno Joninės (režisierius J. Vaičkus). Daugiau