Literatūra

A
B
C
Č
D
E
É
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Š
T
U
V
W
X
Z
Ž
Saadi
Sadi, 13 a. vienas žymiausių persų poetų, gazelės kūrėjų. Daugiau
Sabahattin
Ali
Sabachatinas Ali, 20 a. turkų rašytojas. Sukūrė romantinės, artimos liaudies dainoms poezijos. Prozai būdinga satyra, realizmo, natūralizmo, romantizmo poetika, detalūs psichologiniai portretai. Daugiau
Sabir
Sabiras, 19–20 a. azerbaidžaniečių poetas. Pašiepė ekonominę ir socialinę nelygybę, skurdą, carizmą, biurokratizmą, pabrėžė švietimo būtinybę, skatino puoselėti tautinę kultūrą ir kalbą. Daugiau
Sabir
Rüstəmxanly
Sabiras Riustemchanly, azerbaidžaniečių poetas. 1988 prasidėjusio azerbaidžaniečių nacionalinio išsivadavimo judėjimo aktyvus veikėjas. 1991–95 spaudos ir informacijos ministras. Poezijai būdinga lyrizmas, tėviškės vaizdai, keliamos dorovinės, kultūrinės vertybės. Daugiau
Sacha
Guitry
Saša Gitri, 19–20 a. prancūzų dramaturgas, aktorius, kino režisierius. Daugiau
Sacheverell
Sitwell
Saševerelis Sitvelas, 19–20 a. anglų rašytojas, meno istorikas. Daugiau
Sadek
Čubak
Sadekas Čubakas, 20 a. Irano rašytojas. Kūryboje vyrauja mažojo žmogaus egzistencinės problemos, ryšku E. Hemingway įtaka. Daugiau
Sadek
Hedajat
Sadekas Hedajatas, 20 a. Irano rašytojas. Kūryboje ryšku realizmo bruožai, visuomenės kritika. Daugiau