Literatūra

A
B
C
Č
D
E
É
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Š
T
U
V
W
X
Z
Ž
Vacys
Reimeris
20–21 a. lietuvių poetas, vertėjas. Dž. Nehru premijos (1968), Poezijos pavasario (1977) laureatas. Daugiau
Václav
Havel
Vaclavas Havelas, čekų rašytojas, politikas. Aktyvus antikomunistinis disidentas, vienas Chartijos 77 autorių. Jo kūryba buvo draudžiama, publikuojama tik Vakarų Europoje. 1989–92 Čekoslovakijos, 1993–2003 Čekijos prezidentas (pirmasis). Daugiau
Vaclovas
Agripa
Venceslaus Agrippa Lituanus, 16 a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pareigūnas. Lotynų kalba parašė prakalbų, išvertė J. Brenzo Postilę. Daugiau
Vaclovas
Daujotas-Labūnauskis
Venceslaus Labunowski, 16–17 a. Lietuvos literatas. Daugiau
Vaclovas
Šiugždinis
20 a. lietuvių poetas, vertėjas. Daugiau
vagantai
viduramžių Europos klajojantieji muzikantai ir poetai, lotynų kalba atlikdavę dažniausiai savo kūrinius. Daugiau
Vahagn
Grigorian
Vahagnas Grigorianas, armėnų rašytojas. Daugiau
Vahan
Terian
Vahanas Terianas, 20 a. armėnų poetas. Daugiau