Lituanistika

1
2
7
A
Ą
B
C
Č
D
E
F
G
H
Į
Y
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
Š
T
U
Ū
V
W
X
Z
Ž
Edmundas Alfonsas
Frykas
20 a. lietuvių inžinierius, architektas. Daugiau
Edmundas
Andrijauskas
lietuvių architektas. Daugiau
Edmundas Antanas
Rimša
lietuvių istorikas. Pagrindinės tyrinėjimų sritys: pagalbiniai istorijos mokslai, Lietuvos valdovų ir valstybės heraldika bei sfragistika. Daugiau
Edmundas
Arbas‑Arbačiauskas
20 a.–21 a. pradžios Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių architektas. Daugiau
Edmundas
Benetis
lietuvių architektas. Daugiau
Edmundas Emilijonas
Frykas
19–20 a. Lietuvos inžinierius, architektas. Daugiau
Edmundas
Ganusauskas
lietuvių žurnalistas. Parašė knygų, dokumentinių filmų scenarijų. Daugiau
Edmundas
Gedgaudas
lietuvių muzikologas, pianistas, pedagogas. Daugiau
Edmundas
Gendrolis
20 a. lietuvių filosofas, kultūros antropologas. Veikalai daugiausia iš kultūros antropologijos, religijotyros, etikos, paleolito laikotarpio visuomenės dvasinės ir materialinės kultūros. Daugiau
Edmundas
Gimžauskas
lietuvių istorikas. Pagrindinės tyrimų sritys: 20 a. pirmos pusės Lietuvos etnopolitinė istorija; 20 a. Lietuvos istorijos šaltinių rengimas publikuoti. Daugiau
Edmundas
Isevičius
statybos inžinierius. Daugiau
Edmundas
Jasiūnas
20 a.–21 a. pradžios lietuvių išeivijos inžinierius, lakūnas. Lietuvos aviacijos muziejaus rėmėjas ir bendradarbis. Daugiau
Edmundas Kazimieras
Zavadskas
statybos inžinierius. Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys (2011). Lietuvos mokslo premija (1996, 2004). Daugiau
Edmundas
Kibirkštis
inžinierius mechanikas. Daugiau
Edmundas
Kuodis
20 a. lietuvių dainininkas (tenoras), pedagogas. Daugiau