Mėnesio įvykiai

1794
sukilimas
Abiejų Tautų Respublikos tautų sukilimas. Buvo nukreiptas prieš Targowicos konfederacijos ir Gardino seimo įvestą režimą, Respublikos II padalijimą. 1794 03 12 sukilimas prasidėjo Lenkijoje, 04 22–23 – Vilniuje. Daugiau
1863–1864
sukilimas
buvusios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos karalystės tautų išsivadavimo iš Rusijos imperijos sukilimas. Daugiau
amatų
dienos
Lietuvoje – renginiai amatams ir tautodailei populiarinti bei skatinti. Pradėtos rengti 1971. Daugiau
Ambasadorių
konferencija
Antantės Aukščiausiosios Tarybos nutarimu sudaryta vadovaujamoji institucija, 1919–1931 veikusi Paryžiuje. 1922 12 20 pranešė Lietuvos vyriausybei, kad pripažįsta Lietuvą de jure. 1923 02 16 perdavė Lietuvai suvereno teises į Klaipėdos kraštą. 1923 03 15 pripažino Lenkijai Vilniaus kraštą. Daugiau
Amžinasis
neutralitetas
1815 03 20 deklaracija apie Šveicarijos valstybės sandarą ir jos tarptautinį statusą. Daugiau
anšliusas
judėjimas už Austrijos prisijungimą prie Vokietijos. Anšliuso idėjos išpopuliarėjo žlugus Austrijai-Vengrijai (1918). 1938 03 11–12 Vokietija okupavo Austriją, 03 13 ją aneksavo. Daugiau
apartheidas
20 a. antroje pusėje Pietų Afrikos Respublikos vykdyta valstybinė rasinės diskriminacijos ir segregacijos politika. Daugiau
archeologija
Lietuvoje
savarankiška istorijos mokslo šaka, tirianti laikotarpį nuo dešimto tūkstantmečio prieš Kristų iki 15–17 amžiaus. Daugiau