Mokslas

2
A
Ą
B
C
Č
D
Đ
E
É
F
G
H
I
Į
Y
J
K
L
Ł
M
N
O
Ø
P
Q
R
S
Ś
Š
T
Ū
U
Ü
V
W
X
Z
Ž
Ľudovít
Štúr
Liudovytas Štūras, 19 a. slovakų filologas, poetas. Tautinio atgimimo vienas lyderių. Suformulavo slovakų dabartinės rašybos pagrindus. Poezijai būdinga elegiškumas, intymumas, romantizmo poetika, nacionaliniai, istoriniai motyvai. Daugiau
Ludvig Immanuel
Nobel
Ludvigas Imanuelis Nobelis, 19 a. švedų inžinierius, verslininkas, filantropas. Daugiau
Ludwig
Adamovich
Liudvigas Adamovičius, 20 a. austrų teisininkas. 1946–1955 Austrijos Konstitucinio teismo pirmininkas. Daugiau
Ludwig Adolf Franz
Josef Baczko
Liudvigas Adolfas Francas Jozefas Bačka, 18–19 a. vokiečių istorikas, rašytojas. Daugiau
Ludwig Albert
Hahn
Liudvigas Albertas Hanas, 20 a. vokiečių ekonomistas. 1936 emigravo į Šveicariją, 1939–1950 gyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose. Plėtojo pinigų teoriją, nagrinėjo kredito, infliacijos, nedarbo, antiinfliacinės politikos problemas. Daugiau
Ludwig Eduard
Boltzmann
Liudvigas Eduardas Bolcmanas, 19 a. Austrijos fizikas. Vienas klasikinės statistinės fizikos kūrėjų. Sudarė pagrindinę kinetinę dujų lygtį, pagrindė šiluminį spinduliavimą, švieso slėgio buvimą. Daugiau
Ludwig
Feuerbach
Liudvigas Fojerbachas, 19 a. vokiečių filosofas. Kritikavo religiją, ją kildino iš antropologijos, laikė žmogaus esmės atspindžiu. Daugiau
Ludwig
Gumplowicz
Liudvigas Gumplovičius, 19 a.–20 a. pradžios austrų sociologas, teisininkas. Teigė, kad žmogaus gyvenimo tikslas – patenkinti materialius savo poreikius. Daugiau