Mokslas

2
A
Ą
B
C
Č
D
Đ
E
É
F
G
H
I
Į
Y
J
K
L
Ł
M
N
O
Ø
P
Q
R
S
Ś
Š
T
Ū
U
Ü
V
W
X
Z
Ž
turtas
materialių, finansinių ir piniginę vertę turinčių nematerialių vertybių, kurios priklauso ekonominiam subjektui (fiziniam ar juridiniam asmeniui), visuma. Daugiau
turtinė
atsakomybė
asmens turtinė prievolė atlyginti žalą, padarytą teisės pažeidimu. Daugiau
turtinė
atsakomybė
viena teisinės atsakomybės rūšių – darbdavio ir darbuotojo abipusė pareiga atlyginti turtinę žalą, atsiradusią jiems pažeidus darbo sutarties sąlygas. Daugiau
turtinė
žala
fizinio ar juridinio asmens turto netekimas ar sugadinimas, patirtos išlaidos, t. p. dėl neteisėtų veiksmų negautos pajamos. Daugiau
turto
atidalijimas
turto atskyrimas iš bendrosios dalinės ar bendrosios jungtinės nuosavybės. Į dalytiną turtą neįtraukiami daiktai nepilnamečių vaikų poreikiams tenkinti, taip pat sutuoktinių drabužiai, asmeninio naudojimo daiktai, jų asmeninės neturtinės ir turtinės teisės, susijusios tik su sutuoktinio asmeniu. Daugiau
turto
pasisavinimas
asmeniui patikėto ar jo žinioje esančio turto neteisėtas pavertimas savu. Lietuvoje už turto pasisavinimą fizinis ar juridinis asmuo atsako, kai yra nukentėjusio asmens skundas, jo teisėto atstovo pareiškimas ar prokuroro reikalavimas. Daugiau