Personalijos

A
B
C
Č
D
Đ
E
É
F
G
H
I
Y
J
K
L
Ł
M
N
O
Ø
P
Q
R
S
Š
T
U
Ü
V
W
X
Z
Ž
Ζ
Else
Lehmann
Elzė Lėman, 19–20 a. vokiečių teatro aktorė. Daugiau
Elsevier
Elzevyrai, 16 a. vidurio–18 a. pradžios olandų knygų leidėjai, prekybininkai ir spaustuvininkai. Veiklos centrai – Leidenas, Amsterdamas (svarbiausi), Haga, Utrechtas. Daugiau
Elton
John
Eltonas Džonas, Didžiosios Britanijos dainininkas, dainų autorius, pianistas. 6 Grammy apdovanojimų laureatas. Daugiau
Elvi
Sinervo
Elvi Sinervo, 20 a. suomių rašytoja, vertėja. Daugiau
Elvyda
Martišauskienė
lietuvių edukologė. Mokslinės veiklos pagrindinės sritys: dvasinis ugdymas, asmenybės tapsmas, vertybių internalizacija, tautinis identitetas, pedagogų rengimas. Daugiau
Elvyra
Acienė
lietuvių edukologė. Mokslinės veiklos pagrindinės kryptys: socialinis darbas, socialinio darbo teorija, socialinė politika, socialinės paslaugos. Daugiau
Elvyra
Baltinienė-Užkurėlytė
lietuvių istorikė. Lietuvoje ir Kanadoje paskelbė naujos archyvinės medžiagos. Daugiau
Elvyra
Baltutytė
lietuvių teisininkė, teisėja. 2005–2014 Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovė Europos Žmogaus Teisių Teisme. Nuo 2014 Konstitucinio Teismo teisėja. Daugiau
Elvyra
Bungardienė
20–21 a. lietuvių choreografė, režisierė, kostiumų dailininkė. Daugiau
Elvyra
Dulaitienė
pedagogė, kraštotyrininkė. Sudarė etnografinės, tautosakinės ir istorinės medžiagos rinkinį Kupiškėnų senovė (1958), kuriame aprašyta 19 a. antros pusės ir 20 a. pradžios Kupiškio apylinkių valstiečių materialinė kultūra, buitis, papročiai bei visuomenės gyvenimas. Daugiau
Elvyra
Grinienė
gydytoja terapeutė, higienistė. Daugiau
Elvyra Janina
Kunevičienė
Lietuvos politikė, valstybės veikėja. Ekonomistė. 1991–1992 Lietuvos Respublikos finansų ministrė. Daugiau
Elvyra
Jarienė
lietuvių inžinierė technologė. Daugiau
Elvyra
Kairiūkštytė
20 a.–21 a. pradžios lietuvių grafikė. Daugiau