Personalijos

A
B
C
Č
D
Đ
E
É
F
G
H
I
Y
J
K
L
Ł
M
N
O
Ø
P
Q
R
S
Š
T
U
Ü
V
W
X
Z
Ž
Ζ
August Karl
von Goeben
Augustas Karlas fon Gėbenas, Prūsijos karo veikėjas. Daugiau
August
Kitzberg
Augustas Kicbergas, 19–20 a. estų rašytojas. Estų dramaturgijos vienas pradininkų. Daugiau
August
Krogh
Augustas Krogas, danų fiziologas. Nobelio premija (1920). Daugiau
August
Leskien
Augustas Leskynas, 19 a. pirmos pusės–20 a. pradžios vokiečių kalbininkas, slavistas. Daugiau
August Ludwig
von Schlözer
Augustas Liudvigas fon Šlėceris, vokiečių istorikas, filologas, publicistas. Daugiau
August Ludwig
Weizenberg
Augustas Liudvikas Veizenbergas, 19–20 a. estų skulptorius. Daugiau
August
Macke
Augustas Makė, 19 a. pabaigos–20 a. pradžios vokiečių tapytojas. Daugiau
August
Mälk
Augustas Melkas, 20 a. estų rašytojas. Vienas žymiausių estų prozininkų. Daugiau
August
Petermann
Augustas Pėtermanas, 19 a. vokiečių kartografas ir geografas. Daugiau
August
Sander
Augustas Zanderis, 19–20 a. vokiečių fotografas. Daugiau
August
Sang
Augustas Sangas, 20 a. estų poetas, vertėjas. Daugiau
August
Schleicher
Augustas Šleicheris, 19 a. vokiečių kalbininkas. Daugiau
August
Skalweit
Augustas Skalveitas, vokiečių istorikas ir ekonomistas. Daugiau
August
Strindberg
Augustas Strindbergas, 19–20 a. pradžios švedų rašytojas, dailininkas. Daugiau
August
Šenoa
Augustas Šenoa, 19 a. kroatų rašytojas. Feljetono pradininkas kroatų literatūroje. Jo istoriniams romanams būdinga romantizmo poetika, personažų gausa, išplėtoti siužetai. Daugiau