Personalijos

A
B
C
Č
D
Đ
E
É
F
G
H
I
Y
J
K
L
Ł
M
N
O
Ø
P
Q
R
S
Š
T
U
Ü
V
W
X
Z
Ž
Ζ
Wallace
Stevens
Volisas Stivensas, 19–20 a. Jungtinių Amerikos Valstijų poetas. Daugiau
Walt
Disney
Voltas Disnėjus, 20 a. Jungtinių Amerikos Valstijų kino režisierius, prodiuseris. Daugiau
Walt
Whitman
Voltas Vitmenas, 19 a. JAV poetas, moderniosios poezijos pradininkas. Išleido vienintelį poezijos rinkinį Žolės lapai (1855), kurio kiekvieną leidimą vis papildydavo. Daugiau
Walt Whitman
Rostow
Voltas Vitmenas Rostovas, 20 a.–21 a. pradžios Jungtinių Amerikos Valstijų ekonomistas, valstybės veikėjas. Sukūrė ekonominio augimo modelį, pagal kurį ekonomikos modernizaciją sudaro 5 pagrindiniai etapai. Daugiau
Walter Adolf
Jöhr
Valteris Adolfas Jėras, 20 a. Šveicarijos ekonomistas. Mokslinių darbų pagrindinės kryptys: konjunktūrinių svyravimų, ūkio tvarkymo teorijos, Šveicarijos kredito sistemos istorija. Daugiau
Walter
Baade
Valteris Badė, 20 a. Vokietijos ir JAV astronomas. Nustatė, kad yra dvi skirtingos žvaigždžių populiacijos. Daugiau
Walter
Bagehot
Volteris Badžetas, 19 a. anglų ekonomistas, politikos analitikas. Analizavo Didžiosios Britanijos politinę sistemą, bankų sistemą, efektyviai veikiančias ir žlungančias valdžios institucijas, gamtos ir socialinių mokslų ryšius. Daugiau
Walter
Benjamin
Valteris Benjaminas, 19–20 a. vokiečių literatūrologas, meno sociologas. Daugiau
Walter
Blume
Valteris Bliumė, nacių Vokietijos veikėjas. Lietuvos generalinės srities vokiečių saugumo policijos ir SD B operatyvinės grupės Vilniaus 7a ypatingojo būrio vadas. Daugiau
Walter
Bothe
Valteris Botė, 20 a. vokiečių fizikas. Nobelio premija (1954). Daugiau
Walter Bradford
Cannon
Volteris Bradfordas Kanonas, neurologas ir fiziologas. Daugiau
Walter Burley
Griffin
Volteris Berlis Grifinas, 20 a. Jungtinių Amerikos Valstijų architektas, urbanistas. Daugiau
Walter
Crane
Volteris Kreinas, 19 a.–20 a. pradžios anglų tapytojas, grafikas, taikomosios dailės dirbinių kūrėjas. Daugiau
Walter De
Maria
Valteris De Merija, 20 a.–21 a. pradžios JAV skulptorius, žemės meno kūrėjas. Daugiau
Walter
Eucken
Valteris Oikenas, 20 a. vokiečių ekonomistas. Freiburgo mokyklos kūrėjas. Teigė, kad valstybė neturi kištis į ekonominius procesus, bet privalo palaikyti ekonominę tvarką. Daugiau