Personalijos

A
B
C
Č
D
Đ
E
É
F
G
H
I
Y
J
K
L
Ł
M
N
O
Ø
P
Q
R
S
Š
T
U
Ü
V
W
X
Z
Ž
Ζ
Wojciech
Korfanty
Voicechas Korfantas, 20 a. Silezijos lenkų politikas. Daugiau
Wojciech Korneli
Stattler
Voicechas Kornelius Statleris, 19 a. lenkų dailininkas. Akademizmo atstovas. Jis laikomas žymiausiu nazarėnų atstovu Lenkijoje. Palaikė ryšius su A. Mickevičiumi, J. Słowackiu, bendravo su K. Rusecku. Daugiau
Wojciech
Pszoniak
Voicechas Pšoniakas, lenkų aktorius. Daugiau
Wojciech
Smoczyński
Voicechas Smočynskis, lenkų kalbininkas. Daugiau
Wojciech
Weiss
Voicechas Veisas, 19–20 a. lenkų dailininkas. Daugiau
Wojciech Wincenty Jan
Kanty Bagiński
Vaitiekus Vincentas Jonas Kantas Baginskis, dominikonas, teologas, etnografas. Keliaudamas po Žemaitiją aprašė valstiečių buitį, pastatus, papročius, kalbą. Daugiau
Wole
Soyinka
Volė Sojinka, Nigerijos rašytojas, režisierius ir aktorius. Nobelio literatūros premijos laureatas (1986). Daugiau
Wolf
Huber
Volfas Huberis, 15 a. pabaigos–16 a. austrų dailininkas. Daugiau
Wolf
Vostell
Volfas Fostelis, 20 a. vokiečių menininkas. Vienas pirmųjų videomeno, hepeningų, instaliacijų kūrėjų. Fluxus narys. Daugiau
Wolfdietrich
Schnurre
Volfdytrichas Šnurė, 20 a. vokiečių rašytojas. Daugiau
Wolfe
Tone
Volfas Tonas, Airijos nacionalinio judėjimo veikėjas. Daugiau
Wolfgang Amadeus
Mozart
Volfgangas Amadėjus Mocartas, 18 a. Austrijos kompozitorius. Vienos klasicistinės mokyklos atstovas. Daugiau
Wolfgang
Borchert
Volfgangas Borchertas, 20 a. pirmos pusės vokiečių rašytojas. Daugiau
Wolfgang
Capito
Wolfgang Kopfel, 15 a. pabaigos–16 a. pirmos pusės vokiečių humanistas. Daugiau
Wolfgang Erich
Korngold
Volfgangas Ėrichas Korngoldas, 20 a. Jungtinių Amerikos Valstijų kompozitorius. Daugiau