Personalijos

A
B
C
Č
D
Đ
E
É
F
G
H
I
Y
J
K
L
Ł
M
N
O
Ø
P
Q
R
S
Š
T
U
Ü
V
W
X
Z
Ž
Ζ
Dmitrij
Sipiagin
Dmitrijus Sipiaginas, Rusijos valstybės veikėjas. Daugiau
Dmitrij
Skobelcyn
Dmitrijus Skobelcynas, 20 a. SSRS fizikas. SSRS atomo branduolio ir kosminių spindulių fizikos mokyklos kūrėjas. Daugiau
Dmitrij
Ščerbakov
Dmitrijus Ščerbakovas, 20 a. rusų geologas, geochemikas. Tyrinėjo retuosius metalus, radioaktyviuosius elementus, naudingąsias iškasenas. Daugiau
Dmitrij
Šostakovič
Dmitrijus Šostakovičius, 20 a. rusų kompozitorius, pianistas, pedagogas. Daugiau
Dmitrij
Tolstoj
Dmitrijus Tolstojus, Rusijos valstybės veikėjas, istorikas. Daugiau
Dmitrij
Uchtomskij
Dmitrijus Uchtomskis, 18 a. rusų architektas. Baroko atstovas. Daugiau
Dmitrij
Ustinov
Dmitrijus Ustinovas, 20 a. SSRS valstybės veikėjas. Daugiau
Dmitrij
Ušakov
Dmitrijus Ušakovas, 19 a. pabaigos–20 a. pirmos pusės rusų kalbininkas. Daugiau
Dmitrij
Venevitinov
Dmitrijus Venevitinovas, 19 a. rusų poetas, filosofas. Vienas rusų filosofinio romantizmo pradininkų. Sukūrė filosofinės lyrikos. Daugiau
Dmitrij
Zelenin
Dmitrijus Zeleninas, rusų etnologas, kraštotyrininkas, tautosakininkas. Sudarė folkloro rinkinių. Daugelyje veikalų ir straipsnių aptarė ir lietuvių papročius. 20 a. 5 dešimtmečio pabaigoje kritikuotas dėl nemarksistinio požiūrio į etnologiją. Daugiau
Dmitrij
Žilinskij
Dmitrijus Žilinskis, 20 a.–21 a. pradžios rusų tapytojas. Daugiau
Dmitrijus
Algirdaitis
lietuvių kunigaikštis, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo ir jo pirmosios žmonos Marijos sūnus. Daugiau
Dmitrijus Apsišaukėlis
I
Rusijos caras (1605–1606). Daugiau
Dmitrijus Apsišaukėlis
II
17 a. pretendentas į Rusijos sostą, tariamas Ivano IV Rūsčiojo sūnus Dmitrijus. Daugiau
Dmitrijus
Donietis
Maskvos kunigaikštis (1359–1389), Vladimiro didysis kunigaikštis (1362–1389). Daugiau