Rodyklė

1
2
4
7
A
Ą
B
C
Č
D
Đ
E
É
F
G
H
I
Y
Į
J
K
L
Ł
M
N
O
Ø
P
Q
R
S
Ş
Š
T
U
Ü
V
W
X
Z
Ž
Ζ
О
ekojai
Afrikos tauta. Gyvena Nigerijos pietryčiuose. Daugiau
ekologija
biologijos šaka, tirianti gyvosios ir negyvosios gamtos sąveiką bei gyvosios gamtos tarpusavio ryšius. Daugiau
„Ekologija“
tęstinis mokslo darbų leidinys. Daugiau
ekologija
Lietuvoje
tyrimai pradėti 1922 Lietuvos universitete. Daugiau
Ekologijos
institutas
mokslo tyrimo įstaiga. Daugiau
ekologinė
genetika
biologijos mokslo šaka, tirianti gyvų organizmų ir biologinių populiacijų prisitaikymą prie gyvenamosios aplinkos. Daugiau
ekologinė
katastrofa
įvykis, stipriai paveikiantis ekologinę aplinkos pusiausvyrą (naftos, teršalų išsiliejimas, ugnikalnio išsiveržimas ir kita). Daugiau
ekologinė
niša
biotinių ir abiotinių veiksnių kompleksas, nuo kurių priklauso organizmo padėtis biocenozėje ir ekosistemoje. Daugiau
ekologinė
psichologija
psichologijos šaka, tirianti gyvūnų ir žmogaus elgesio (psichikos) ir aplinkos sąveiką. Tiria ekologinių veiksnių įtaką psichikai, elgsenai ir jų raidai, taiko įvairius metodus psichikos funkcionavimo dėsniams atskleisti. Daugiau
ekologinė
teisė
teisės normos, reguliuojančios visuomeninės aplinkos apsaugos ir naudojimo santykius. Lietuvoje ekologinė teisė nekodifikuota. Daugiau
ekologinis
karas
nuostolių priešui darymas veikiant jo aplinką – užteršiant arba užnuodijant orą, vandenį, dirvą, naikinant augmeniją, gyvūniją. Daugiau
ekologinis
tipas
individų grupė, susikūrusi plačiai paplitusios rūšies viduje ir prisitaikiusi prie vietinių aplinkos sąlygų. Daugiau
ekologinis
valentingumas
organizmų gebėjimo prisitaikyti prie aplinkos sąlygų laipsnis. Daugiau
ekonomė
18 a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, 19 a. Lietuvos dvarų ir klebonijų vyriausioji namų ūkio ir darbų prižiūrėtoja. Daugiau