Rodyklė

1
2
4
7
A
Ą
B
C
Č
D
Đ
E
É
F
G
H
I
Y
Į
J
K
L
Ł
M
N
O
Ø
P
Q
R
S
Ş
Š
T
U
Ü
V
W
X
Z
Ž
Ζ
О
tiekimo
sutartis
susitarimas, kuriuo tiekėjas įsipareigoja nustatytais terminais perduoti jai nuosavybės teise priklausančias prekes ar suteikti paslaugas pirkėjui, o pirkėjas įsipareigoja priimti prekes ar paslaugas ir už jas sumokėti nustatytomis kainomis bei terminais. Daugiau
tiektuvas
įtaisas birioms ir gabalinėms medžiagoms iš bunkerių ir piltuvų tiekti į transportavimo arba perdirbimo mašinas. Daugiau
tiesa
filosofinė sąvoka, reiškianti sprendimo ir to, apie ką sprendžiama, atitikimą. Daugiau
„Tiesa“
visuomeninis politinis laikraštis, 1917–1994 ėjęs Petrograde, Maskvoje, Raseiniuose, Karaliaučiuje, Bellshillyje, Smolenske, Kaune, Vilniuje. 1944–1990 LSSR oficialusis ir pagrindinis dienraštis lietuvių kalba. Daugiau
„Tiesa“
JAV lietuvių laikraštis, 1930–1981 ėjęs Niujorke, 1982–1993 Middletowne. Daugiau
tiesė
viena pagrindinių geometrijos sąvokų. Daugiau
tiesiasparniai
vabzdžių būrys. Lietuvoje 45 rūšys. Daugiau
tiesinė diferencialinė
lygtis
diferencialinė lygtis, kurios sprendiniai sudaro vektorinę erdvę. Daugiau
tiesinė
funkcija
realioji vieno realiojo kintamojo funkcija. Daugiau
tiesinė
grupė
atvirkštinių tiesinių transformacijų aibė. Daugiau
tiesinė
lygtis
algebrinė lygtis, kurios visi nežinomieji yra I laipsnio ir nėra narių su nežinomųjų sandaugomis. Daugiau
tiesinė
sistema
fizikinė sistema, kurios parametrai nepriklauso nuo jos būsenos. Daugiau
tiesinė topologinė
erdvė
aibė, turinti 2 suderintas struktūras. Daugiau
tiesinis
funkcionalas
tiesinis operatorius su reikšmėmis realiųjų skaičių tam tikroje aibėje. Daugiau