Rodyklė

1
2
4
7
A
Ą
B
C
Č
D
Đ
E
É
F
G
H
I
Y
Į
J
K
L
Ł
M
N
O
Ø
P
Q
R
S
Ş
Š
T
U
Ü
V
W
X
Z
Ž
Ζ
О
Vladas
Eidukevičius
20 a. lietuvių tapytojas. Daugiau
Vladas
Gaidys
lietuvių sociologas. Nuo 1993 visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centro Vilmorus direktorius. Daugiau
Vladas
Garastas
lietuvių krepšinio treneris. Daugiau
Vladas
Gasiūnas
20 a.–21 a. pradžios lietuvių dailėtyrininkas, muziejininkas. Tyrinėjimų pagrindinė sritis – senoji Lietuvos grafika. Daugiau
Vladas
Grinaveckis
20 a. lietuvių kalbininkas, dialektologas. Daugiau
Vladas
Gronskas
20 a.–21 a. pradžios lietuvių ekonomistas. Nagrinėjo prekių tiekimo rinkai ir gėrybių gaminimo šeimos vartojimui sąveikos mišriosios ekonomikos sąlygomis problemas. Daugiau
Vladas
Grudzinskas
20 a. pirmos pusės Lietuvos karo veikėjas. Pulkininkas leitenantas (1926). Daugiau
Vladas
Gudavičius
vienas Lietuvos partizanų vadų. Butigeidžio rinktinės vadas ir Kęstučio apygardos štabo viršininkas. Daugiau
Vladas
Ingelevičius
20 a. gydytojas, visuomenės veikėjas. Daugiau
Vladas
Jakovickas
20 a. inžinierius elektrotechnikas. Daugiau
Vladas
Jankauskas
20 a. lietuvių dailininkas. Daugiau
Vladas
Janulevičius
20 a.–21 a. pradžios lietuvių inžinierius mechanikas. Daugiau
Vladas Jonas
Jakubėnas
20 a. lietuvių kompozitorius, pianistas, vargonininkas, muzikos publicistas, pedagogas, muzikos veikėjas. Daugiau
Vladas
Juodeika
20 a. lietuvių ekonomistas, visuomenės veikėjas. Politikos ir socialinių mokslų instituto (įkurtas 1933 Kaune) vienas steigėjų. 1946 emigravo į Jungtines Amerikos Valstijas. Daugiau
Vladas
Juozapavičius
vienas Lietuvos partizanų vadų. Lokio rinktinės Šventosios rajono vadas. Daugiau