Rodyklė

1
2
4
7
A
Ą
B
C
Č
D
Đ
E
É
F
G
H
I
Y
Į
J
K
L
Ł
M
N
O
Ø
P
Q
R
S
Ş
Š
T
U
Ü
V
W
X
Z
Ž
Ζ
О
Egipto
kinas
Pirmuosius filmus 1917–1918 sukūrė italų, prancūzų režisieriai. Egipto kino pradžia laikoma melodrama Leila (1927, režisierius V. Urfi). Daugiau
Egipto konstitucinė
santvarka
Egipte galioja 2014 konstitucija. Aukščiausiosios valdžios institucijos: prezidentas, vienerių rūmų parlamentas – Atstovų Rūmai, Ministrų kabinetas. Teismų sistemą sudaro Aukščiausiasis Konstitucinis Teismas, Kasacinis Teismas, kiti teismai. Nacionalinė šventė – liepos 23 – Revoliucijos diena. Daugiau
Egipto
krizės
Egipto–Osmanų imperijos kariniai konfliktai 1831–1833 ir 1839–1841. Daugiau
Egipto
literatūra
kuriama arabų kalba. Iki 19 a. buvo arabų literatūros dalis. Veikiant Vakarų Europos literatūrai susiformavo nauji žanrai – apsakymas, romanas. Daugiau
Egipto
muzika
tradicinei profesionaliajai muzikai įtakos turėjo senovės Egipto, Irano, Turkijos, Kaukazo tautų, Ispanijos, Bizantijos, arabų muzikinės kultūros. Viduramžiais Egipte dirbo žymūs muzikos teoretikai ir atlikėjai. 18 a. pabaigoje ir 19 a. pradžioje į Egipto muziką pradėjo skverbtis Europos muzikinė kultūra. Daugiau
Egipto partijos ir
profesinės sąjungos
Egipto svarbiausios politinės partijos: Laisvųjų egiptiečių partija, Tautos ateities partija, Naujoji Wafd partija, Tėvynės gynėjų partija, Respublikonų liaudies partija, Laisvės ir teisingumo partija. Didžiausias profesinių sąjungų susivienijimas – Egipto profsąjungų federacija. Daugiau
Egipto santykiai
su Lietuva
1992 01 22 Egiptas pripažino atkurtą nepriklausomą Lietuvos valstybę de jure, tą pačią dieną užmegzti diplomatiniai santykiai. Daugiau
Egipto
švietimas
iki 19 a. pabaigos prie mečečių buvo steigiamos mokyklos, kuriose berniukai buvo mokomi arabų kalba skaityti ir rašyti, aritmetikos, atmintinai Korano. 1873 įsteigta pirmoji mokykla mergaitėms. Daugiau
Egipto
teatras
Viduriniais amžiais buvo populiarus šešėlių teatras. Aktorius Ibn Danijalis parašė 3 komedijas, jose satyriškai vaizdavo to meto gyvenimą. Vėliau Kaire buvo įkurtas lėlių teatras Araguzas (pavadintas pagal šio teatro pagrindinio personažo vardą). Daugiau
Egipto
trimitas
muzikos instrumentas – pučiamasis aerofonas. Daugiau
Egipto
ūkis
Egiptas yra agrarinė industrinė valstybė. Didžiausią BVP dalį sukuria turizmas, Sueco kanalo eksploatavimas, naftos ir gamtinių dujų gavyba ir perdirbimas, tekstilės, maisto, chemijos pramonė. Daugiau
Egipto
žiniasklaida
Seniausias laikraštis arabų kalba Al Ittihad al Misri pradėtas leisti 1871 Aleksandrijoje. Radijas veikia nuo 1932, TV – nuo 1960. Nuo 1955 Kaire veikia naujienų agentūra Middle East News Agency (MENA) Daugiau
egiptologija
orientalistikos šaka, tirianti senovės Egipto istoriją, kalbą, literatūrą, meną, religiją, filosofiją, buitį. Pagrindinės tyrimų kryptys – istorija, archeologija ir kalba. Daugiau
egiptopitekas
fosilinis primatas, gyvenęs oligocene prieš 34–33 mln. metų. Daugiau
egirinas
silikatų klasės piroksenų grupės mineralas. Daugiau