Rodyklė

1
2
4
7
A
Ą
B
C
Č
D
Đ
E
É
F
G
H
I
Y
Į
J
K
L
Ł
M
N
O
Ø
P
Q
R
S
Ş
Š
T
U
Ü
V
W
X
Z
Ž
Ζ
О
„Acta hydrobiologica
Lituanica“
Lietuvos hidrobiologijos darbai, tęstinis mokslo darbų leidinys, ėjęs nuo 1980 Vilniuje. Daugiau
„Acta historica
Lituanica“
Lietuvos istorijos darbai, Lietuvos archeologinių ir istorinių leidinių serija, ėjusi nuo 1967 Vilniuje. Daugiau
„Acta Historica
Universitatis Klaipedensis“
Klaipėdos universiteto istorijos darbai, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto tęstinis leidinys, einantis nuo 1993. Daugiau
„Acta linguistica
Lithuanica“
„Lietuvių kalbotyros klausimai“, tęstinis mokslo darbų leidinys, einantis nuo 1957 Vilniuje. Daugiau
„Acta medica
Lithuanica“
Lietuvos medicinos darbai, tęstinis mokslo darbų leidinys. Daugiau
Acta
musicologica
tarptautinės muzikologų draugijos žurnalas, einantis nuo 1928 kas ketvirtį. Daugiau
„Acta ornithologica
Lituanica“
Lietuvos ornitologijos darbai, tęstinis mokslo darbų leidinys. Daugiau
„Acta parasitologica
Lituanica“
Lietuvos parazitologijos darbai, tęstinis mokslo darbų leidinys, ėjęs nuo 1958 Vilniuje. Daugiau
„Acta Poloniae
Historica“
Lenkijos mokslų akademijos Istorijos instituto tęstinis leidinys, einantis nuo 1958 Varšuvoje. Daugiau
„Acta
Sanctorum“
hagiografijos šaltinių, raštų ir kritinių komentarų apie šventųjų gerbimą rinkinys. Daugiau
„Acta
Tomiciana“
Tomickio aktai, 19–20 a. Lenkijos ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės viešųjų bei privačių dokumentų ir laiškų publikacija. Daugiau
„Acta zoologica
Lituanica“
Lietuvos zoologijos darbai, mokslo darbų leidinys. Daugiau
actarūgštis
rūgimas
etanolio ar angliavandenių bioologinė oksidacija iki acto rūgšties. Daugiau
actas
produktas, gaunamas skiedžiant vandeniu acto rūgštį ir fermentiniu būdu iš etanolio. Daugiau
actekai
Centrinės Amerikos indėnų tauta. Daugiau