Rodyklė

1
2
4
7
A
Ą
B
C
Č
D
Đ
E
É
F
G
H
I
Y
Į
J
K
L
Ł
M
N
O
Ø
P
Q
R
S
Ş
Š
T
U
Ü
V
W
X
Z
Ž
Ζ
О
LKP Centro
komitetas
formaliai Lietuvos komunistų partijos suvažiavimo renkama institucija, Lietuvos sovietinės okupacijos ir aneksijos laikotarpiu per savo politinius ir vykdomuosius padalinius komunistinės totalitarinės sistemos sąlygomis įgyvendinusi aukščiausiąją administracinę valdžią. Daugiau
„LKP istorijos
klausimai“
1959–1990 Vilniuje ėjęs LSSR aukštųjų mokyklų ir Partijos istorijos instituto prie Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto – Marksizmo‑leninizmo instituto prie SSKP Centro komiteto filialo tęstinis mokslo darbų leidinys. Daugiau