Švietimas

A
B
C
Č
D
E
F
G
H
Y
I
Į
J
K
L
Ł
M
N
O
P
R
S
Š
T
U
V
W
Z
Ž
Albanijos
švietimas
pirmoji mokykla dėstomąja albanų kalba įsteigta 1886. Ikimokyklinis neprivalomas ugdymas apima vaikų darželius ir parengiamąsias klases. Privalomas pagrindinis ugdymas yra dviejų pakopų (pradinis ir žemesnysis vidurinis). Aukštesnysis vidurinis ugdymas yra neprivalomas ir prasideda nuo 16 metų. Daugiau
Albertas Dovydas
Juška
20–21 a. lietuvių pedagogas, istorikas. Pirmasis detaliai ir plačiai atskleidė Evangelikų Bažnyčios ir mokyklų (daugiausia lietuviškų) raidą Prūsijoje nuo 16 amžiaus. Daugiau
Albertas
Piličiauskas
20 a.–21 a. pradžios lietuvių pedagogas. Jo iniciatyva įkurta įvairių meninio ugdymo institucijų. Daugiau
Albinas
Liaugminas
20 a. lietuvių pedagogas, psichologas, Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių visuomenės veikėjas. Vienas Pedagoginio lituanistikos instituto steigėjų, pirmasis jo rektorius (1958–1963). Daugiau
Alfonsas
Kavoliūnas
lietuvių pedagogas, poetas, memuaristas, publicistas, visuomenės veikėjas. Parašė tris poezijos knygas. Daugiau
Algirdas
Monkevičius
lietuvių pedagogas, politikas. 2000–2004 ir 2008 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras, 2019–2020 švietimo, mokslo ir sporto ministras. Daugiau
Algirdas
Šidlauskas
lietuvių istorikas. Daugiau