Tarpukario Lietuvos karo lakūnai

A
I
J
P
R
S
JO
JU
Jonas
Liorentas
20 a. pirmos pusės Lietuvos karo veikėjas. Pulkininkas leitenantas (1938). Daugiau