Tarpukario Lietuvos karo lakūnai

A
I
J
P
R
S
JO
JU
Juozas
Kraucevičius
20 a. pirmos pusės Lietuvos karo veikėjas, lakūnas. Generolas leitenantas (1920). 1921–1927 Oro laivyno vadas, 1921–1922 ėjo kariuomenės vado pareigas. Daugiau
Jurgis
Dobkevičius
20 a. pradžios lietuvių karo lakūnas. Pirmasis profesionalus lėktuvų konstruktorius Lietuvoje. Daugiau