Tarpukario Lietuvos karo lakūnai

A
I
J
P
R
S
ST
Stasys
Girėnas
lietuvių lakūnas. 1933 07 su S. Dariumi Lituanicos lėktuvu perskrido Atlantą. Daugiau
Steponas
Darius
lietuvių lakūnas. 1933 07 su S. Girėnu Lituanicos lėktuvu perskrido Atlantą. Populiarino Lietuvoje naujas sporto šakas, parašė knygų apie krepšinį ir beisbolą. Parengė pirmojo Lietuvoje stadiono projektą ir vadovavo statybai. Daugiau