Žiniasklaida

1
7
A
B
C
Č
D
E
F
G
H
Į
I
Y
J
K
L
M
N
O
Õ
P
R
S
Š
T
U
V
W
X
Z
Ž
Kanados
žiniasklaida
Per metus išleidžiama apie 20 000 pavadinimų knygų. Pirmasis periodinis leidinys anglų kalba The Gazette įsteigtas 1778 Montréalyje. Radijas veikia nuo 1936, TV – nuo 1958. Toronte veikia naujienų agentūra The Canadian Press (CP, nuo 1917). Daugiau
Kanterio
spaustuvė
Mažosios Lietuvos spaustuvė. Veikė 1736–1812 Karaliaučiuje. Daugiau
Karaliaučiaus
spaustuvės
Mažosios Lietuvos spaustuvės. Veikė 1524–1944. Daugiau
„Kardas“
JAV lietuvių savaitraštis, 1896–1898 ėjęs Baltimorėje. Socialistinės laisvamaniškos krypties. Daugiau
„Kardas“
Lietuvos karininkų žurnalas, einantis nuo 1925. Iki 1940 ėjo Kaune, 1990 atkurtas Vilniuje. Daugiau
„Karys“
Lietuvos kariuomenės žurnalas, einantis nuo 1919. Skirtas kariams, jaunimui, visuomenei. Spausdina karinės tematikos, Lietuvos istorijos straipsnius, grožinės literatūros kūrinius. Daugiau
Karl
Baedeker
Karlas Bėdekeris, 19 a. vokiečių leidėjas. Laikomas kelionių vadovų leidybos pradininku. Daugiau
karo
pabėgėliai
asmenys, dėl karo veiksmų, jų kilimo grėsmės ar sukeltų padarinių savo noru ar priverstinai išvykę ar išvežti iš savo gyvenamosios teritorijos ir atsidūrę (dažniausiai) užsienyje. Daugiau