Žiniasklaida

1
7
A
B
C
Č
D
E
F
G
H
Į
I
Y
J
K
L
M
N
O
Õ
P
R
S
Š
T
U
V
W
X
Z
Ž
„Keleivis“
Mažosios Lietuvos savaitraštis. Ėjo 1849–1880 Karaliaučiuje. Daugiau
„Keleivis“
JAV lietuvių savaitraštis, ėjęs 1905–1979 Bostone. Įsteigė ir iki 1908 leido A. Žvingilas. Daugiau
„Keleivis“
Mažosios Lietuvos lietuvių mėnesinis laikraštis, ėjęs 1950–1968 Hannoveryje. Daugiau
Kenijos
žiniasklaida
Per metus išleidžiama apie 500 pavadinimų knygų. 21 a. pradžioje ėjo daugiau kaip 50 laikraščių ir žurnalų. Radijas veikia nuo 1959, TV – nuo 1962. Nairobyje veikia naujienų agentūra Kenya News Agency (KNA, nuo 1963). Daugiau
Kęstutis
Demereckas
lietuvių istorikas, kraštotyrininkas, leidėjas. Daugiau
Kęstutis Jonas
Čerkeliūnas
20 a. lietuvių žurnalistas, architektas. Bendradarbiavo Lietuvių enciklopedijoje, lietuvių ir latvių išeivijos, Vokietijos, JAV spaudoje, daugiausia rašė sporto temomis. Daugiau
Kęstutis
Trimakas
20 a. Lietuvos katalikų kunigas, psichologas, spaudos darbuotojas. 1962–69 žurnalo Laiškai lietuviams, 1975–83 žurnalo Ateitis vyriausiasis redaktorius. Daugiau
„Keturi
vėjai“
avangardistinis literatūros žurnalas, 1924–1928 neperiodiškai leistas Kaune. Daugiausia spausdinta futuristinės, dadaistinės, formalistinės ir kitų avangardistinių krypčių kūrybos. Daugiau