Žiniasklaida

1
7
A
B
C
Č
D
E
F
G
H
Į
I
Y
J
K
L
M
N
O
Õ
P
R
S
Š
T
U
V
W
X
Z
Ž
Kubos
žiniasklaida
Per metus išleidžiama apie 1000 pavadinimų knygų. Po 1902 Havanoje pradėjo eiti periodiniai leidiniai ispanų kalba. Radijas veikia nuo 1922, televizija – nuo 1950. Veikia naujienų agentūros Agencia Informativa Latinoamericana, Prensa Latina (nuo 1959). Daugiau
Kuktos
spaustuvė
įmonė, 1906–24 veikusi Vilniuje ir 1929–34 Kaune. Daugiausia spausdino leidinius lietuvių (iki I pasaulinio karo išspausdino daugiau kaip 300 lietuviškų knygų ir brošiūrų) ir lenkų kalbomis. Daugiau
„Kultura“
lenkų emigrantų mėnraštis, ėjęs 1947–2000 Paryžiuje. Vienas svarbiausių pokario emigracijos leidinių. Redaktorius ir daugelio straipsnių autorius J. W. Giedroycas. Daugiau
„Kultūra“
spaudos leidimo ir kultūros kooperatinė bendrovė, veikusi 1920–1927 Šiauliuose. Leido žurnalą Kultūra (1923–1926), vadovėlius, mokslo ir mokslo populiarinamąsias knygas, grožinę lietuvių ir užsienio literatūrą. Rūpinosi knygų platinimu. Daugiau
„Kultūra“
mėnesinis mokslo, kultūros ir literatūros žurnalas, ėjęs 1923–1929 Šiauliuose, 1930–1941 Kaune. Skelbė istorijos, filosofijos, gamtos mokslų, kultūros, meno ir literatūros straipsnius, lietuvių ir užsienio rašytojų kūrinius. Daugiau
„Kultūros
barai“
mėnesinis kultūros ir meno žurnalas, einantis nuo 1965 Vilniuje. Paskelbė vertingų literatūros istorijos ir kritikos studijų, grožinės literatūros. Daugiau
„Kultuvė“
satyros ir humoro laikraštis, ėjęs 1922–1924, 1931–1939, 1942 Kaune, 1940 Vilniuje, 1946–1949 išeivijoje. Daugiau
„Kuntaplis“
satyros ir humoro savaitraštis, ėjęs 1933–1940 Kaune, 1990–1991 Vilniuje. Daugiau