Žiniasklaida

1
7
A
B
C
Č
D
E
F
G
H
Į
I
Y
J
K
L
M
N
O
Õ
P
R
S
Š
T
U
V
W
X
Z
Ž
Pranas
Garšva
20 a. katalikų kunigas, lietuvių spaudos darbuotojas. Daugiau
Pranas
Kriaučiūnas
19–20 a. lietuvių knygnešys, spaudos darbuotojas. 1896 Šakiuose įsteigė knygrišyklą. Prieš I pasaulinį karą įsteigė knygyną ir laikraščių platinimo agentūrą. Išleido straipsnių rinkinį. Daugiau
Pranas
Ožinskas
20 a. Argentinos lietuvių kultūros veikėjas, spaudos darbuotojas. 1929–1983 leido laikraštį Argentinos lietuvių balsas. Daugiau
Pranas
Razma
20 a. lietuvių žurnalistas. Daugiau
Pranas Vytautas
Būdvytis
20 a. lietuvių žurnalistas, poetas. Leido ir redagavo satyros žurnalą Spaktyva (1924–34), bulvarinį laikraštį Tempo (1933). Parašė eilėraščių. Išvertė literatūros kūrinių. Daugiau
Pranciškonų
spaustuvė
įmonė, veikusi Vilniuje 1671–1781 (su pertrauka 1709–1750). Įkūrė pranciškonas J. Dulskis. Išspausdino daugiau nei 160 leidinių lietuvių (13 knygų), lenkų, lotynų, italų kalbomis. Daugiau
Pranciškus
Skorina
16 a. Lietuvos spaustuvininkas, knygų spausdinimo LDK pradininkas. Pirmosios spaustuvės Rytų Europoje ir Lietuvoje (Vilniuje) įkūrėjas ir knygų leidėjas. Daugiau
Prancūzijos
žiniasklaida
Per metus išleidžiama apie 82 300 pavadinimų knygų (2018). 2018 buvo leidžiama apie 4000 periodinių leidinių. Radijas veikia nuo 1922, televizija – nuo 1937. Paryžiuje veikia Agence France-Presse (AFP, nuo 1944). Daugiau