Žiniasklaida

1
7
A
B
C
Č
D
E
F
G
H
Į
I
Y
J
K
L
M
N
O
Õ
P
R
S
Š
T
U
V
W
X
Z
Ž
Konstancija
Skirmuntaitė
19–20 a. lenkų istorikė, publicistė. Daugiau
Konstantinas
Norkus
20 a. Argentinos lietuvių žurnalistas. Daugiau
Konstantinas Rudaminas
Jurgėla
20 a. teisininkas, istorikas, žurnalistas, Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių visuomenės veikėjas. 1951–1974 radijo Amerikos balsas Lietuvių skyriaus direktorius. Daugiau
„Kontinent“
žymiausias rusų emigrantų ir disidentų literatūros, visuomenės, politikos ir religijos žurnalas, leistas nuo 1974 Prancūzijoje, vėliau Vokietijoje. Daugiau
kontrafakcija
knygoje ar kitame leidinyje sąmoningai neteisingai nurodyti leidimo duomenys – data, vieta, spaustuvė, kartais autorius. Daugiau
kontrafakcija
veikalas ar fonograma, parengti, perspausdinti ir platinami pažeidžiant autorių teises. Daugiau
kontrolinis
egzempliorius
leidinio pirmasis egzempliorius, kurį spaustuvė pateikia leidėjui patikrinti prieš gamindama tiražą. Daugiau
„Kooperatininkas“
savaitinis laikraštis, ėjęs 1958–1962 Vilniuje. Daugiau