Žiniasklaida

1
7
A
B
C
Č
D
E
F
G
H
Į
I
Y
J
K
L
M
N
O
Õ
P
R
S
Š
T
U
V
W
X
Z
Ž
„Mintis“
Australijos lietuvių spaustuvė, 1951–1988 veikusi Sidnėjuje. Daugiau
„Misijos“
mėnesinis iliustruotas katalikų žurnalas, leistas 1930–1940 Kaune ir Marijampolėje (1931). Leido jėzuitai. Daugiau
„Mitteilungen der Litauischen
literarischen Gesellschaft“
(Lietuvių literatūros draugijos pranešimai), tęstinis mokslo darbų leidinys. Ėjo 1880–1912 vokiečių kalba. Rengė Lietuvių literatūros draugija. Laikomas pirmuoju moksliniu lituanistikos tęstiniu leidiniu. Paskelbė Lietuvos istorijos, etnografijos, tautosakos, kalbotyros straipsnių. Daugiau