Žiniasklaida

1
7
A
B
C
Č
D
E
F
G
H
Į
I
Y
J
K
L
M
N
O
Õ
P
R
S
Š
T
U
V
W
X
Z
Ž
Mokytojų
knygynas
leidykla ir parduotuvė, veikusi 1933–40 Kaune. Daugiau
„Mokslas“
valstybinė mokslo literatūros leidykla, veikusi 1975–1992 Vilniuje. Leido Lietuviškąją tarybinę enciklopediją, mokslo veikalus ir vadovėlius, žodynus, tęstinius mokslo darbų rinkinius ir kita. Daugiau
„Mokslas ir
gyvenimas“
mokslo populiarinamasis ir mokslo istorijos mėnesinis žurnalas, 1957–2012 ėjęs Vilniuje. Daugiau
„Mokslas ir
technika“
Lietuvos mokslų akademijos ir Lietuvos inžinierių sąjungos mėnesinis iliustruotas žurnalas, ėjęs 1959–2016. Daugiau
„Moksleivis“
JAV lietuvių mėnesinis laikraštis, ėjęs 1912–1920 Čikagoje, Bostone ir kitur. Daugiau
„Moksleivis“
mėnesinis žurnalas moksleiviams, ėjęs 1958–2001 Vilniuje. Daugiau
„Moksleivių
varpai“
mėnesinis iliustruotas moksleivių žurnalas, ėjęs 1925–1930, 1933, 1939–1940 Kaune. Atspindėjo radikalias kairiąsias pažiūras. Daugiau
Mokslo ir enciklopedijų
leidybos centras
valstybinė mokslo leidybos įstaiga Vilniuje. Įkurtas 1997. Rengia ir leidžia visuotines (Visuotinė lietuvių enciklopedija 26 t. 2001–2015, nuo 2017 rengiama jos internetinė versija), šakines ir regionines enciklopedijas, įvairius mokslo leidinius, žurnalą Gimtoji kalba. Daugiau