Žiniasklaida

1
7
A
B
C
Č
D
E
F
G
H
Į
I
Y
J
K
L
M
N
O
Õ
P
R
S
Š
T
U
V
W
X
Z
Ž
Meksikos
žiniasklaida
Per metus išleidžiama apie 15 500 pavadinimų knygų. Pirmasis laikraštis – Gazeta de México – įsteigtas 1722. 2006 ėjo 1600 periodinių leidinių. Radijas veikia nuo 1921, televizija – nuo 1950. Meksike nuo 1968 veikia vyriausybės naujienų agentūra Noticias Mexicanas (NOTIMEX). Daugiau
„Meno
dienos“
teatro, muzikos, dailės, kino žurnalas, leistas 1934–1936 Kaune vietoj leidinio Septynios meno dienos. Daugiau
mėnraštis
periodinis mėnesinis leidinys. Daugiau
„Metmenys“
literatūros, meno, sociologijos ir politikos žurnalas, 1959–2006 ėjęs Čikagoje du kartus per metus. Įsteigė Santaros–Šviesos federacija. Daugiau
metraštis
periodinis leidinys, dažniausiai leidžiamas kartą per metus. Skelbia metų duomenis, apžvalginę informaciją. Daugiau
metrika
duomenys apie leidėją ir leidinį, standarto nustatyta forma spausdinami paskutiniame leidinio puslapyje arba antraštinio lapo kairėje pusėje. Daugiau