Žiniasklaida

1
7
A
B
C
Č
D
E
F
G
H
Į
I
Y
J
K
L
M
N
O
Õ
P
R
S
Š
T
U
V
W
X
Z
Ž
Albanijos
žiniasklaida
Pirmoji knyga išleista 1555. Periodinė spauda albanų kalba pradėta leisti 19 a. antroje pusėje svetur, Albanijoje – 1913. Radijas veikia nuo 1938, televizija – nuo 1960. 1929 Tiranoje įkurta valstybinė informacijos agentūra Albanian Telegraphic Agency (ATA). Daugiau
Albano ir
Kybelkos spaustuvė
Mažosios Lietuvos spaustuvė. Veikė apie 1880–1884 Ragainėje. Daugiau
Albertas
Laurinčiukas
20 a. lietuvių žurnalistas, rašytojas. Laikraščių Komjaunimo tiesa (1954–1959), Tiesa (1971–1988) redaktorius. Parašė kelionių apybraižų, apsakymų vaikams, pjesių, scenarijų kino filmui ir TV filmams. Daugiau
Albinas
Briedis
20 a. lietuvių žurnalistas. 1930 įkūrė laikraštį Lietuvos studentas ir jį redagavo. Nuo 1933 laikraščio Tėvų žemė, nuo 1936 savaitraščio Verslas ir žurnalo Amatininkas redaktorius. Daugiau
Albinas
Pocius
20 a. lietuvių žurnalistas. Daugiau
Albinas
Vaičiūnas
20 a.–21 a. pradžios lietuvių kultūros istorikas, kraštotyrininkas, spaudos darbuotojas. Daugiau
Albreghs C.
und Co
pirmoji Mažosios Lietuvos spaustuvė, spausdinusi knygas Didžiajai Lietuvai spaudos draudimo laikotarpiu. Veikė 1864–77 Tilžėje. Daugiau
albumas
įrišti popieriaus lapai eilėraščiams, sentencijoms, atminimams, autografams ir piešiniams. Daugiau