Žiniasklaida

1
7
A
B
C
Č
D
E
F
G
H
Į
I
Y
J
K
L
M
N
O
Õ
P
R
S
Š
T
U
V
W
X
Z
Ž
„Ateities
spinduliai“
moksleivių ateitininkų mėnesinis žurnalas, ėjęs 1916–1917 Sankt Peterburge ir 1917–1918 Voroneže. Daugiau
„Ateities
spinduliai“
moksleivių ateitininkų mėnesinis laikraštis, ėjęs 1947–1948 Hanau karo pabėgėlių stovykloje. Daugiau
„Ateities
spinduliai“
jaunesniųjų moksleivių mėnesinis žurnalas, ėjęs 1930–1940 Kaune. Įkūrė ir leido J. Keliuotis. Daugiau
„Ateitis“
moksleivių ateitininkų mėnesinis žurnalas, ėjęs 1911 02–1940 ir 2000–2004 Kaune, 1946–1949 lietuvių karo pabėgėlių stovyklose Vokietijoje, 1950–1997 JAV, Kanadoje, nuo 2004 einantis Vilniuje. Daugiau
„Ateitis“
JAV lietuvių liaudininkų savaitraštis, ėjęs 1914–1918 Bostone. Daugiau
„Ateitis“
JAV lietuvių leidykla, veikusi 1955–1998. Daugiau
„Ateitis“
dienraštis, ėjęs 1943 01–1944 07 Kaune ir 1944 08–10 Tilžėje. Daugiau
„Atgimimas“
politikos savaitraštis, ėjęs 1988 09 16–2013 05 10 Vilniuje. Pirmasis ir populiariausias 1988–1990 lietuvių tautinio atgimimo laikraštis. Steigėjas R. Ozolas. Iki 1989 ėjo kaip Sąjūdžio informacinis biuletenis, 1990–1991 – kaip Sąjūdį remiantis savaitraštis. Daugiau