Žiniasklaida

1
7
A
B
C
Č
D
E
F
G
H
Į
I
Y
J
K
L
M
N
O
Õ
P
R
S
Š
T
U
V
W
X
Z
Ž
Adam
Zawadzki
Adamas Zavadzkis, 19 a. lietuvių spaustuvininkas, leidėjas. Prisidėjo prie lietuvių knygos sklaidos – jam vadovaujant Zawadzkio spaustuvė ėmė spausdinti daugiau lietuviškų leidinių. Daugiau
Adolfas
Klimas
20 a. lietuvių žurnalistas, visuomenės veikėjas. Lietuvių rašytojų ir žurnalistų sąjungos (1922), Lietuvos žurnalistų sąjungos (1929) vienas steigėjų. Daugiau
Adolfas
Strakšys
20–21 a. lietuvių žurnalistas, rašytojas. Daugiau
Adolfas
Šapoka
vienas žymiausių 20 a. lietuvių istorikų. Reikšmingiausia lietuvių istoriografijoje A. Šapokos ir kitų jaunų istorikų pirmą kartą parašyta mokslinė sintetinė Lietuvos istorija (1936). Daugiau
Adomas
Dundzila
20 a. lietuvių knygų leidėjas ir prekybininkas, visuomenės veikėjas. 1918 su B. Siručiu įkūrė knygų leidybos ir prekybos bendrovę Dirva. Daugiau
Adomas Honoris
Kirkoras
19 a. lenkų archeologas, publicistas, leidėjas. Lenkų mokslų akademijos narys. Daugiau
Adomas
Jasenauskas
20 a. Lietuvos katalikų kunigas, spaudos darbuotojas. Daugiau