Žiniasklaida

1
7
A
B
C
Č
D
E
F
G
H
Į
I
Y
J
K
L
M
N
O
Õ
P
R
S
Š
T
U
V
W
X
Z
Ž
„Viltis“
spaustuvė, 1932–1935 veikusi Šiauliuose, 1935–1940 – Kaune. Įkūrė Lietuvių tautininkų sąjunga. Spausdino leidyklos Pažanga knygas, periodinius leidinius Lietuvos aidas, Mūsų rytojus, Vairas, Diena, Jaunoji Lietuva, Ūkininko patarėjas ir kitus. Daugiau
„Viltis“
politikos, visuomenės ir literatūros laikraštis, 1907–1915 ir 1991–1994 ėjęs Vilniuje. Įsteigė A. Smetona ir J. Tumas-Vaižgantas. Prisidėjo prie tautininkų politinės srovės susidarymo. Daugiau
„Viltis“
JAV lietuvių spaudos ir radijo draugija, 1951 įsteigta Clevelande. Leidžia laikraštį Dirva, remia lietuviškas radijo laidas. Daugiau
Vincas
Andrulis
20 a. JAV lietuvių spaudos darbuotojas. 1920 su kitais įkūrė laikraštį Vilnis, iki 1972 jo redaktorius. Parašė publicistinių ir grožinės literatūros kūrinių. Daugiau
Vincas
Jokubynas
20 a. JAV lietuvių visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas. Platino lietuvišką spaudą, buvo daraktorius. 1907 Susivienijimo lietuvių Amerikoje centro valdybos pirmininkas. Daugiau
Vincas
Karalius
19–20 a. JAV lietuvių visuomeninis veikėjas, leidėjas. 1896–98 leido (1896 ir redagavo) laikraštį Kardas, 1898 – žurnalą Galybė, 1904–07 – savaitraštį Spindulys (su K. Jankumi), buvo jo redaktorius. Daugiau
Vincas
Kazokas
20 a. Australijos lietuvių rašytojas, žurnalistas. 1961–1970 ir 1975–1984 redagavo savaitraštį Mūsų pastogė. Priklausė žemininkų kartai. Eilėraščiuose vyrauja atstumto žmogaus skundas, dramatiškas tikrovės išgyvenimas, ryšku filosofiniai motyvai. Daugiau
Vincas
Kemežys
20 a. lietuvių žurnalistas. Daugiau