Žiniasklaida

1
7
A
B
C
Č
D
E
F
G
H
Į
I
Y
J
K
L
M
N
O
Õ
P
R
S
Š
T
U
V
W
X
Z
Ž
Vincas
Oškinis
20 a. lietuvių žurnalistas, vertėjas. Daugiau
Vincas
Paukštys
20 a. JAV lietuvių visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas. Daugiau
Vincas
Rastenis
20 a. lietuvių teisininkas, žurnalistas, politikos ir visuomenės veikėjas. Daugiau
Vincas
Žilėnas
20 a. lietuvių muziejininkas, istorikas, spaudos darbuotojas. 1947–1973 Lietuvos istorijos ir etnografijos muziejaus, 1973–1982 Vilniaus universiteto Mokslo muziejaus direktorius. Daugiau
Vincentas Kęstutis
Starinskas
lietuvių žurnalistas. 1993–98 žurnalo Karys vyriausiasis redaktorius. Daugiausia rašė krašto apsaugos, kariuomenės organizavimo klausimais. Daugiau
Vinco Kudirkos
premija
svarbiausia kasmetinė Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos premija, teikiama nuo 1990. Daugiau
vinjetė
nedidelis, dažniausiai ornamentinis grafikos kūrinys, rankraštinės knygos ar spausdinto leidinio puošybos elementas. Daugiau
vinjetė
portretinių nuotraukų rinkinys vienoje nuotraukoje. Daugiau