Žiniasklaida

1
7
A
B
C
Č
D
E
F
G
H
Į
I
Y
J
K
L
M
N
O
Õ
P
R
S
Š
T
U
V
W
X
Z
Ž
Vladas
Bakūnas
20 a. žurnalistas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas. Daugiau
Vladas
Būtėnas
20 a. JAV lietuvių žurnalistas, visuomenės veikėjas. Dirbo radijo stoties Amerikos balsas lietuviškajame skyriuje (1978–91). Bendradarbiavo laikraščiuose Dirva, Draugas, Tėviškės žiburiai. Daugiau
Vladas
Civinskas
20 a. lietuvių žurnalistas, knygų leidėjas. 1952–65 Čikagoje vadovavo lietuvių leidyklai Terra. Daugiau
Vladas
Dargis
20–21 a. lietuvių spaudos darbuotojas, Didžiosios Britanijos lietuvių veikėjas. 1987–1995 savaitraščio Europos lietuvis redaktorius. Daugiau
Vladas
Radzevičius
20 a. lietuvių teisininkas ir žurnalistas. Nuo 1960 redagavo biuletenį Adelaidės lietuvių žinios, buvo Australijos lietuvių metraščio d. 1 (1961) vienas rengėjų. Daugiau
Vladimiras
Beresniovas
dailininkas, karikatūristas, knygų iliustratorius. Daugiau
Vladislovas
Burbulis
lietuvių žurnalistas. 1970–92 TASS skyrių Vietname, Maroke, Suomijoje, Lenkijoje vedėjas. Daugiau
Vle.lt
laisvos prieigos internetinės Visuotinės lietuvių enciklopedijos portalas, veikiantis nuo 2017. Daugiau