Žiniasklaida

1
7
A
B
C
Č
D
E
F
G
H
Į
I
Y
J
K
L
M
N
O
Õ
P
R
S
Š
T
U
V
W
X
Z
Ž
Ludwik
Abramowicz
Liudvikas Abramovičius, 20 a. lenkų žurnalistas, kultūros istorikas. Su kitais įsteigė laikraštį Przegląd Wileński (redagavo 1911–15 ir 1921–38). Išleido Vilniaus spaustuvių keturių amžių istoriją (1925). Daugiau
„Lurdas“
katalikiškas mėnesinis laikraštis, ėjęs 1936–1940 Kaune. Leido vienuoliai kapucinai. Daugiau
„Lux“
lietuvių leidykla 1947–1952 veikusi Stuttgarte, Tübingene ir kitur. Išleido daugiau kaip 18 knygų. Daugiau
„Lux
Christi“
lietuvių katalikų žurnalas, 1951–1973 Amerikos lietuvių Romos katalikų kunigų vienybės leistas Putname. Daugiau
„Luxemburger
Wort“
Liuksemburgo dienraštis, einantis nuo 1848. Seniausias ir populiariausias šalies laikraštis. Daugiau