Autoriai

A
B
C
Č
D
E
Ė
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Š
T
Ū
U
V
Z
Ž
Romas
Gražulevičius
inžinierius mechanikas, technologijos mokslų daktaras, docentas. 1 straipsnis
Juozas
Gražulis
katalikų kunigas, kapelionas. 1 straipsnis Daugiau
Vytautas
Grenda
filosofas, humanitarinių mokslų daktaras. 3 straipsniai
Liucija
Grybaitė
vienuolė salezietė (FMA), vargonininkė. 1 straipsnis
Albinas
Gricius
mikologas, biomedicinos mokslų daktaras. 5 straipsniai Daugiau
Laima
Griciūtė
gydytoja onkologė, biomedicinos mokslų habilituota daktarė, profesorė. 3 straipsniai Daugiau
Mindaugas
Grigaitis
filologas, humanitarinių mokslų daktaras. 17 straipsnių
Gintautas
Grigas
informatikas, fizinių mokslų daktaras, docentas. 13 straipsnių Daugiau
Jonas
Grigas
fizikas, fizinių mokslų habilituotas daktaras, profesorius, LMA tikrasis narys. 4 straipsniai Daugiau