Autorius (-ė) Eugenijus Grunskis

Piotr
Gladkov
Piotras Gladkovas, SSRS saugumo veikėjas. 1941 06 14–18 Lietuvos gyventojų trėmimo svarbiausias vykdytojas. Daugiau
Nikolaj
Gorlinskij
Nikolajus Gorlinskis, SSRS NKVD ir saugumo veikėjas. Daugiau
Vincas
Griganavičius
20 a. pirmos pusės SSRS valstybės saugumo veikėjas. Daugiau
Juozas
Grigulevičius
SSRS valstybės saugumo agentas, žvalgas, sovietinis istorikas. Daugiau
Aleksandras
Gudaitis-Guzevičius
Lietuvos sovietinis veikėjas, rašytojas. Daugiau
GULAG
1930–1960 SSRS represinių žinybų padalinys, vadovavęs priverčiamųjų darbų lageriams ir kolonijoms, kartais ir tremtinių specialiosioms (darbo) gyvenvietėms. Daugiau
Semion
Ignatjev
Semionas Ignatjevas, SSKP ir SSRS valstybės saugumo veikėjas. Daugiau
Aleksandr
Isačenko
Aleksandras Isačenka, sovietinis veikėjas. Daugiau
Genrich
Jagoda
Genrichas Jagoda, sovietinio saugumo veikėjas. 1934–1936 SSRS vidaus reikalų komisaras. Partinių vadovų nurodymu fabrikavo vadinamąsias pramonės partijos, menševikų, trockininkų ir kitas politines bylas. Daugiau
„Jedinstvo“
prosovietinė organizacija, veikusi 1988 11–1991 08. Daugiau