Autorius (-ė) Bonifacas Ulevičius

Jonas
Aleščikas
Lietuvos karo ir rezistencijos veikėjas, vienas partizanų vadų. Tauro apygardos vadas. Daugiau
Vytautas
Bacevičius
Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo veikėjas. Tauro apygardos štabo viršininkas. Daugiau
Juozas
Baltrušaitis
vienas Lietuvos partizanų vadų. Geležinio Vilko rinktinės vadas. Daugiau
Antanas
Baltūsis
vienas Lietuvos partizanų vadų. Vyriausiojo ginkluotųjų pajėgų štabo viršininkas. Daugiau
Petras
Bartkus
vienas Lietuvos partizanų vadų. Vakarų Lietuvos srities vado J. Žemaičio pavaduotojas, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio prezidiumo sekretorius, Sąjūdžio Gynybos pajėgų štabo organizacinio skyriaus viršininkas. Daugiau
Birutės
rinktinė
Lietuvos partizanų junginys, 1947–1949 Kauno apskrityje kovojęs prieš sovietinį okupacinį režimą. Daugiau
Jonas
Brazys
vienas Lietuvos partizanų vadų. Tauro apygardos štabo aprūpinimo poskyrio viršininkas. Daugiau
Klemensas
Brunius
Lietuvos antisovietinio ir antinacinio pasipriešinimo veikėjas. Lietuvių nacionalistų partijos vadas, vienas Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos įkūrėjų. Daugiau
Būdininkų
kautynės
mūšis tarp Lietuvos partizanų ir NKVD. Įvyko 1945 04 13 prie Būdininkų kaimo. Daugiau
Jonas
Bulota
Lietuvos partizanas. Laikinai ėjo Birutės rinktinės vado pareigas. Daugiau