Autorius (-ė) Bonifacas Ulevičius

Vytautas
Bacevičius
Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo veikėjas. Tauro apygardos štabo viršininkas. Daugiau
Urbantas
Dailidė
vienas Lietuvos partizanų vadų. Tauro apygardos atstovas Pietų Lietuvos srities vadovybėje, Lietuvos partizanų Vyriausios vadovybės ryšių ir aprūpinimo reikalų pareigūnas. Daugiau
Alfonsas
Vabalas
vienas Lietuvos partizanų vadų. Tauro apygardos štabo viršininkas. Daugiau
Antanas
Baltūsis
vienas Lietuvos partizanų vadų. Vyriausiojo ginkluotųjų pajėgų štabo viršininkas. Daugiau
Jonas
Aleščikas
Lietuvos karo ir rezistencijos veikėjas, vienas partizanų vadų. Tauro apygardos vadas. Daugiau
Juozas
Baltrušaitis
vienas Lietuvos partizanų vadų. Geležinio Vilko rinktinės vadas. Daugiau
Kazimieras
Pyplys
Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo veikėjas. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio įgaliotinis užsieniui. Daugiau
Kazimieras
Greblikas
vienas Lietuvos partizanų vadų. Vytauto rinktinės vadas. Daugiau
Aleksandras
Grybinas
vienas Lietuvos partizanų vadų. Tauro apygardos vadas. Daugiau
Geležinio Vilko
rinktinė
Lietuvos partizanų junginys, 1945–53 Suvalkijoje kovojęs prieš sovietinį okupacinį režimą. Daugiau