Autorius (-ė) Geistautas Gečiauskas

Gedimino
rinktinė
Lietuvos partizanų junginys, 1945–1946 kovojęs prieš sovietinį okupacinį režimą. Daugiau
Gedimino
rinktinė
Lietuvos partizanų junginys, 1951–1953 kovojęs prieš sovietinį okupacinį režimą. Daugiau
Geležinio Vilko
apygarda
Lietuvos partizanų junginys, 1945 kovojęs prieš sovietinį okupacinį režimą. Daugiau
Geležinio Vilko
grupė
Lietuvos partizanų junginys, 1945–1949 kovojęs prieš sovietinį okupacinį režimą. Daugiau
Geležinio Vilko
rinktinė
Lietuvos partizanų junginys, 1945–1946 kovojęs prieš sovietinį okupacinį režimą. Daugiau
grupė
Lietuvos partizanų A apygardos ir Dainavos apygardos (nuo 1946) padalinys 1945–1949. Daugiau
Kazimieraičio
rinktinė
Pietų Lietuvos partizanų junginys, 1947 09 25–1952 kovojęs prieš sovietinį okupacinį režimą. Daugiau
kuopa
Lietuvos partizanų, 1944–1953 kovojusių prieš sovietinį okupacinį režimą, pagrindinis dalinys. Daugiau
Lietuvos ypatingasis
archyvas
yra Vilniuje. Įkurtas 1995 10.10. Saugo Lietuvoje veikusių SSRS specialiųjų tarnybų, LSSR vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos komunistų partijos, SSRS gynybos ministerijos padalinių veiklos, pasipriešinimo (rezistencijos) ir kitus dokumentus. Daugiau
Lietuvos žalioji
rinktinė
Lietuvos partizanų junginys, 1948–1950 kovojęs prieš sovietinį okupacinį režimą. Daugiau