Autorius (-ė) Lina Mickienė

Eurazijos patentų
organizacija
regioninė išradimų patentų organizacija, išduodanti išradimo patentą, galiojantį visose susitariančiose šalyse. Siekia sukurti bendrą, centralizuotą patentų išdavimo sistemą Eurazijos patentų konvencijos šalyse narėse. Daugiau
Europos patentų
organizacija
regioninė išradimų patentų organizacija, išduodanti Europos patentus. Įsteigta remiantis Europos patentų išdavimo konvencija. Daugiau
geografinė
nuoroda
vietovardis, kitas žodis ar žymuo, pagal kurį galima tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti, kad prekė kilusi iš tam tikros teritorijos, regiono ar vietovės, ir kuris sieja jos kokybę, reputaciją ar kitas esmines savybes su jos geografine kilme. Pirmąją sutartį dėl geografinės nuorodos Lietuva pasirašė 1932 su Portugalija. Daugiau
intelektinė
nuosavybė
teisės į intelektinės veiklos rezultatus, geografinę nuorodą, kilmės vietos nuorodą, apsaugą nuo nesąžiningos konkurencijos ir kitos teisės, susijusios su intelektine veikla pramonės, mokslo, literatūros ir meno srityse. Skirstoma į autorių, gretutines bei pramoninės nuosavybės teises. Daugiau
išradėjas
fizinis asmuo – išradimo autorius. Daugiau
išradimas
techninės problemos naujas sprendimas ar jo būdas. Išradimai skirstomi pagal objektus (įrenginiai, medžiagos ir būdai) ir panaudojimo sritis. Teisinės apsaugos forma yra išradimo patentas. Lietuvoje pirmasis išradimų teisinę apsaugą reglamentuojantis įstatymas priimtas 1928. Daugiau