Autorius (-ė) Alma Žekevičienė

kvalifikacija
asmens tinkamumo, pasirengimo tam tikram darbui laipsnis, žinių, įgūdžių, patirties, bendrųjų gebėjimų, reikiamų tam tikram darbui atlikti, turėjimas. Daugiau
kvalifikacija
asmens tinkamumo tam tikram darbui nustatymas tam tikra tvarka. Daugiau
kokybės
valdymas
vadyboje – organizacijos veikla, nukreipta kokybės reikalavimams įvykdyti. Daugiau
kooperavimas
darbo organizavimo forma, kai daug asmenų (tos pačios ar skirtingų profesijų, specialybių) dalyvauja viename ar skirtinguose, bet tarpusavyje susijusiuose darbo procesuose. Daugiau
kokybė
su tam tikrais reikalavimais susijęs produkto, proceso, darbų ar sistemos apibūdinimas, kuriuo nusakomas jų gebėjimas patenkinti žmonių poreikius ir atitikti paskirtį. Daugiau
kokybės
standartas
vadybos teorijoje – tam tikrų kokybės reikalavimų atitikimas. Gali būti išreiškiamas standartizacijos dokumento forma, taip pat tipiniu produktu, atitinkančiu tam tikrus kokybės reikalavimus (kriterijus). Daugiau
kokybės
vadyba
koordinuoti veiksmai, pagrįsti tam tikrais principais, metodais ir priemonėmis, kreipiantys ir valdantys organizacijos (įmonės) veiklą, susijusią su kokybe; mokslinių metodų ir priemonių sistema, skirta organizacijos veiklai tobulinti. Daugiau