Autorius (-ė) Petras Girdzijauskas

Jonas
Jokubauskas
Lietuvos antisovietinio ir antinacinio pasipriešinimo veikėjas. Daugiau
Juodgirio
mūšis
Lietuvos partizanų ir NKVD kariuomenės kautynės. Įvyko 1945 02 09 Juodgirio miške. Daugiau
Lydžio
rinktinė
Lietuvos partizanų junginys, 1945–1947 kovojęs prieš sovietinį okupacinį režimą. Daugiau
Lietuvos laisvės kovos
sąjūdžio Tarybos Deklaracija
svarbiausias Lietuvos partizanų vadų suvažiavimo (1949 02) dokumentas. Priimtas 02 16. Išdėstyta pasipriešinimo programa, suvereni Lietuvos valdžia priskirta tautai, o aukščiausiąja tautos politine institucija paskelbta šio sąjūdžio Taryba. Daugiau
Zofija
Orentaitė
Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo dalyvė. Kęstučio apygardos ir Vakarų Lietuvos srities štabų ryšininkė. Daugiau
Petras
Paulaitis
Lietuvos pasipriešinimo nacių ir sovietų okupaciniams režimams veikėjas, pedagogas. Įkūrė ir vadovavo Laisvės gynėjų sąjungai (veikė 1942–1944 ir 1956–1982). Daugiau
Petras
Ruibys
Lietuvos antisovietinio ir antinacinio pasipriešinimo veikėjas. Lydžio rinktinės vadas. Daugiau