Autorius (-ė) Kostas Aleksynas

Ambraziejus
Jonynas
20 a. lietuvių tautosakininkas. Vadovavo lietuvių liaudies dainų katalogo rengimui, redagavo 1972–86 spausdintas jo dalis. 1980–93 Lietuvių liaudies dainyno vyriausiasis redaktorius. Tyrė tautosakos ir literatūros sąveikas. Daugiau
skaičiuotės
išsiskaičiavimai, trumpųjų pasakymų (smulkiosios) tautosakos žanras. Daugiau
Leonardas
Sauka
lietuvių tautosakininkas. 1993–2001 Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorius. Moksliniai interesai: tautosakos žanrai, poetika, eilėdara, tautosakos istoriografijos, tekstologijos problemos. Daugiau
Jurgis
Dovydaitis
20 a. lietuvių tautosakininkas, kraštotyrininkas. Surinko apie 140 000 tautosakos kūrinių, Lietuvių kalbos žodyno kartotekai užrašė apie 17 000 žodžių. Daugiau
tremties
dainos
dainuojamosios tautosakos žanras. Daugiau
Matas Jonas
Slančiauskas
19–20 a. lietuvių tautosakos rinkėjas, visuomenės veikėjas. Buvo įsteigęs slaptų lietuviškų mokyklų. Bendradarbiavo draudžiamojoje spaudoje, ją platino. Užrašė apie 45 000 tautosakos kūrinių. Daugiau
dainynas
liaudies (kartais autorinių) dainų rinkinys. Dainynuose pateikiamos tam tikros tematikos, vieno žanro ar įvairios dainos. Lietuvoje pirmąjį lietuvių liaudies dainų dainyną 1825 išleido M. L. Rėza. Daugiau