Autorius (-ė) Kostas Aleksynas

dainynas
liaudies (kartais autorinių) dainų rinkinys. Dainynuose pateikiamos tam tikros tematikos, vieno žanro ar įvairios dainos. Lietuvoje pirmąjį lietuvių liaudies dainų dainyną 1825 išleido M. L. Rėza. Daugiau
Jurgis
Dovydaitis
20 a. lietuvių tautosakininkas, kraštotyrininkas. Daugiau
Ambraziejus
Jonynas
20 a. lietuvių tautosakininkas. Vadovavo lietuvių liaudies dainų katalogo rengimui, redagavo 1972–86 spausdintas jo dalis. 1980–93 Lietuvių liaudies dainyno vyriausiasis redaktorius. Tyrė tautosakos ir literatūros sąveikas. Daugiau
Leonardas
Sauka
20 a. antros pusės–21 a. pradžios lietuvių tautosakininkas. Daugiau
skaičiuotės
išsiskaičiavimai, trumpųjų pasakymų (smulkiosios) tautosakos žanras. Daugiau
Matas Jonas
Slančiauskas
19–20 a. lietuvių tautosakos rinkėjas, visuomenės veikėjas. Buvo įsteigęs slaptų lietuviškų mokyklų. Bendradarbiavo draudžiamojoje spaudoje, ją platino. Užrašė apie 45 000 tautosakos kūrinių. Daugiau
tremties
dainos
dainuojamosios tautosakos žanras. Daugiau