Autorius (-ė) Rytis Krasauskas

mandatas
dokumentas, patvirtinantis tam tikros renkamos institucijos atstovo (delegato) įgaliojimų ribas, t. p. jo pareigą vykdyti teisės aktuose nustatytas funkcijas. Daugiau
mandatas
kolektyvo, organizacijos ar tam tikros teritorijos rinkėjų suteiktas įgaliojimas asmeniui (atstovui, delegatui) atstovauti jiems aukštesnio lygio renkamoje institucijoje (parlamente, savivaldybės taryboje ir kitur). Daugiau
mandatų
komisija
viena valstybinės ar vietinės valdžios atstovaujamosiose institucijose (parlamente, savivaldybės taryboje ir kitose) nuolat veikiančių komisijų. Daugiau
mediacija
ginčų sureguliavimo procedūra, kai ginčo šalims sutinkant neutralus asmuo padeda susitarti taikiai. Skiriama mediacijos rūšys: teisminė ir privalomoji. Lietuvoje nuo 2015 teisminė mediacija taikoma visuose teismuose. Daugiau
meras
miesto, savivaldos vadovas, savivaldybės tarybos pirmininkas, savivaldos vykdomoji institucija. Lietuvoje nuo 15 a. iki sovietinės okupacijos vadintas burmistru. Daugiau
miesto
žemė
miesto teritorija. Skirstoma į valstybinę bendrojo naudojimo, privačią, valstybinę specialiosios paskirties žemę. Daugiau
moratoriumas
valstybės valdžios institucijų veiksmai, kuriais sustabdomas, sulaikomas, atidedamas, uždraudžiamas teisės realizavimo, norminio ar individualaus teisės akto galiojimas, sustabdoma ūkio subjekto veikla, atidedamas prisiimtų įsipareigojimų vykdymas. Daugiau
natūralizacija
vienas pilietybės įgijimo būdų, kai pilietybė suteikiama kitos valstybės piliečiui arba asmeniui be pilietybės. Šiuo būdu pilietybė suteikiama asmeniui, kuris pilietybę suteikiančioje valstybėje išgyveno tam tikrą laiką, išlaikė konstitucinių pagrindų, istorijos ar kitą egzaminą. Daugiau
norma
elgesio taisyklė, reguliuojanti tam tikrus visuomeninius santykius. Daugiau
norminis teisės
aktas
valstybės institucijų ar referendumu pagal iš anksto nustatytas procedūras priimtas oficialus rašytinis aktas, kuriame nustatomos, pakeičiamos arba naikinamos teisės normos. Akte įtvirtinti nurodymai galioja visiems į jo reguliavimo sritį patenkantiems teisės subjektams. Daugiau